Wywiad z Carlosem Castanedą 1997

Wywiad z Carlosem Castanedą dla magazynu Uno Mismo1997

Chile & Argentyna, luty 1997, Daniel Trujillo Rivas

Navigating Into the Unknown
Nawigacja w Nieznane

831009725e598eland_of_psychedelic_

Pytanie: Panie Castaneda, przez lata pozostawał Pan w całkowitej anonimowości. Co spowodowało, ze zmienił Pan zdanie i zaczął mówić o naukach, które Pan i trzech pana towarzyszy otrzymało od naguala Juana Matusa ?

Odpowiedź: To co zmusza nas do szerzenia idei don Juana Matusa, to potrzeba wyjaśnienia tego, czego nas nauczył. Dla nas jest to cel który nie może być już dłużej odkładany w czasie. Jego trzech studentów i ja jednomyślnie doszliśmy do wniosku, ze świat jaki przedstawił nam don Juan Matus istnieje w granicach ludzkiego postrzegania dla wszystkich ludzi. Dyskutowaliśmy miedzy sobą jaka byłaby właściwa droga do osiągnięcia tego. Czy pozostawić anonimowymi nauki don Juana ? To nie do zaakceptowania. Innym sposobem jest rozpowszechnianie nauk don Juana; nieporównanie bardziej niebezpieczny i wyczerpujący wybór, ale jedyny, który wierzymy, posiada godność jaka don Juan wypełniał swoje nauki.

Pytanie: Biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział o nieprzewidywalności różnych działań, co potwierdziliśmy przez ostatnie trzy dekady, czy możemy oczekiwać, że ta faza publiczna przez którą Pan przechodzi będzie trwała przez jakiś czas ? Do kiedy ?

Odpowiedź: Nie ma sposobu na ustalenie czasowych kryteriów. Żyjemy zgodnie z ustaleniami don Juana i nigdy od nich nie odejdziemy. Don Juan dal nam potężny przykład człowieka, który żyje w odniesieniu do tego, co głosi. Mowie “potężny przykład” ponieważ najtrudniejsza rzecz do osiągnięcia: stanowić jedność i jednocześnie być w stanie stawić czoła wszystkiemu. To był sposób życia don Juana. W ramach założeń, możemy być tylko bezgrzesznymi mediatorami. Nie jesteśmy graczami w tym kosmicznym szachowym meczu, ale zwyczajnymi pionkami na szachownicy. To co decyduje o wszystkim, to wewnętrzna świadoma energia przez czarnoksiężników zwana intencja lub Duchem.

Pytanie: Ortodoksyjna antropologia, jak i zawzięci obrońcy przedkolumbijskich osiągnięć kulturowych Ameryki nie doceniają wartości Pana pracy. Przekonanie, ze jest ona głównie wytworem Pana literackiego talentu ( który jest, swoja droga, wyjątkowy ) krąży do dziś. są również tacy, którzy oskarżają Pana o prowadzenie podwójnego życia, ponieważ prawdopodobnie styl życia Pana i zajęcia przeciwstawiają się temu, czego większość ludzi oczekuje od szamana. Czy może Pan jakoś pomóc wyjaśnić te zarzuty ?

Odpowiedź: System poznawczy człowieka zachodniego zmusza nas do opierania się o założone z góry idee. Zawsze opieramy nasze sady o czymś “a priori” ( uprzedzając fakty zakładamy z góry jakie to coś ma być poznanie dane człowiekowi niezależnie od doświadczeń. ) Na przykład : co znaczy “ortodoksyjny” ? Co to jest antropologia ortodoksyjna ? To, czego uczą na uniwersytecie ? Jakie jest zachowanie szamana? Nosić piórka na głowie i tańczyć z duchami ? Przez trzydzieści lat ludzie oskarżali Carlosa Castanede o tworzenie postaci literackiej, tylko dlatego, że to co im mówię, nie koresponduje z ich wyobrażeniami a priori, które wypracowali na uniwersytecie. To co don Juan mi zaprezentował odnosi się do sytuacji całościowej, i w takich okolicznościach bardzo mało, albo prawie nic z założonych z góry sadów nie potwierdza się. Nigdy nie byłem w stanie wysunąć całkowitych wniosków na temat szamanizmu, bo do tego trzeba być aktywnym członkiem świata szamanów. Socjolog może wysunąć konkluzje socjologiczna na temat świata zachodu, bo jest jego aktywnym członkiem. Ale jak antropolog, który przez dwa lata studiuje obce kultury, może dojść do jakichś wniosków. Tu trzeba całego życia, żeby osiągnąć członkostwo w wymiarze kulturowym. Pracowałem ponad trzydzieści lat w świecie szamanów starożytnego Meksyku i szczerze mówiąc, nie wierze żebym nawet mógł im zaproponować jakieś wnioski na ten temat. Dyskutowałem o tym z ludźmi z różnych dyscyplin i zawsze wydaje się, ze mnie rozumieją i zgadzają się z tym co mowie. Ale potem odwracają się i zapominają wszystko. I podtrzymują te ortodoksyjne podstawy akademickie, nie biorąc nawet pod uwagę, ze w samych ich założeniach może kryć się błąd. Nasz system wydaje się być nie do zweryfikowania.

Pytanie: Jaki jest cel tego, ze nie pozwala się Pan fotografować, nagrywać swojego głosu i ogłaszać informacji na swój temat. Czy to może wpłynąć na Pana prace i w jaki sposób ? Nie uważa Pan, ze to byłoby użyteczne dla poważnych poszukiwaczy, którzy chcą wiedzieć kim Pan naprawdę jest i traktują to jako potwierdzenie, ze możliwe jest podążanie taka droga jaka pan wybrał ?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o fotografie i informacje osobiste, zarówno ja jak i trzech pozostałych uczniów don Juana, postępujemy według jego instrukcji. Dla szamana jakim był don Juan idea jest prosta. Porzucanie tzw. osobistej historii jest konieczne. Ucieczka od swojego ja to rzecz bardzo trudna i denerwująca. To czego szukał don Juan znajduje się tam, gdzie twoje osobiste ja nie ma znaczenia. Wierzył, że brak fotografii i biograficznych informacji wpływa na każdego kto wchodzi w “pole działania” w bardzo pozytywny sposób. Jesteśmy bezgranicznie przywiązani do fotografii, nagrań, danych biograficznych, a wszystko to wywodzi się z przekonania o naszej osobistej wartości. Don Juan mówił, ze lepiej jest nie wiedzieć nic o szamanie. Wtedy zamiast podziwiać osobę, podziwiamy i podtrzymujemy jego filozofie. Jest to dokładnie opozycja tego, co dzieje się w naszym codziennym świecie, na którym widzimy tylko ludzi z problemami ( a nie ideami ) i wszyscy ci ludzie są wypełnieni swoim “ja, ja, ja.”

Pytanie: W jaki sposób Pana naśladowcy maja interpretować publikacje i cala komercyjna infrastrukturę, równoległa do Pana pracy literackiej i wiedzy, jaka Pan i pana koledzy głoszą ? Jaka jest naprawdę pańska relacja z Cleargreen Incorporated i innymi przedsiębiorstwami ( Laugan Productions, Toltec Artists ) ? Mowie tutaj o relacji komercyjnej.

Odpowiedź: W tym punkcie mojej pracy potrzebowałem kogoś, kto mógłby reprezentować mnie biorąc pod uwagę szerzenie nauk don Juana. Cleargreen jest korporacja zajmująca się działalnością pokrewna do naszej pracy, podobnie jak Laugan Production i Toltec Artist. Idea rozsiewania nauk don Juana w świecie współczesnym zakłada, co jest zrozumiale, posługiwanie się komercjalnymi i artystycznymi mediami, i jest to poza moim osobistym zasięgiem. Istnieje tendencja w bezosobowych korporacjach do zdominowania i przekształcania wszystkiego co jest im prezentowane. I dostosowania tego do ich własnej ideologii. Gdyby Cleargreen, Laugan Production i Toltek Artist nie były szczerze zainteresowane, wszystko co don Juan powiedział byłyby już teraz zamienione w coś zupełnie innego.

Pytanie: Istnieje duża liczba osób, które próbują w jakiś sposób się do Pana “przyłączyć” w celu uzyskania szacunku publicznego. Jaka jest pańska opinia na temat akcji Victora Sancheza, który wykorzystał i przeinterpretował Pana nauki, żeby stworzyć swoja własna teorie ? Albo założenia ojca Kena Eagle, który twierdzi, że jest wybrany przez don Juana na ucznia, i ze don Juan wrócił tylko dla niego ?

Odpowiedź: Naprawdę, są ludzie, którzy utrzymują, ze byli moimi uczniami lub uczniami don Juana. Ludzie, których nigdy nie spotkałem ani ja, ani don Juan. Don Juan Matus był wyjątkowo zainteresowany zachowaniem swojej linii szamanów. Miął czterech uczniów, którzy żyją do dziś. Inni odeszli razem z nim. Nie był zainteresowany nauczaniem, chciał zachować linie. Ale w związku z faktem, ze jego uczniowie nie mogą kontynuować pracy don Juana, zmuszeni są do głoszenia jego idei. Koncepcja nauczyciela, który przekazuje swoja wiedze, to cześć naszego świata, ale nie jest to filozofia szamanów starożytnego Meksyku. Nauczanie jest dla nich absurdem. Ale przekazanie wiedzy tym, którzy przedłuża linie szamańska to zupełnie inna sprawa. Ludzie którzy używają mojego lub don Juana imienia chcą po prostu uzyskać korzyści bez jakiegokolwiek wysiłku.

Pytanie: Rozważmy znaczenie słowa “duchowość” jako stanu świadomości, w którym człowiek jest w pełni zdolny do kontrolowania potencjalności bytu; cos co osiąga się przez przemianę ze zwierzęcych uwarunkowań przez trudne, intensywne ćwiczenia, psychiczne, moralne i intelektualne. Czy Pan się zgadza ? Jak świat don Juana wygląda w tym kontekście ?

Odpowiedź: Dla don Juana Matusa, pragmatycznego i niezwykle trzeźwego szamana duchowość to pusta ideologia, założenie bez podstaw. W którego piękno wierzymy, bo jest ubrane w poezje, ale z którego nic więcej nie wynika. Szamani jak don Juan są niezwykle praktyczni. Dla nich jedyna rzeczą istniejąca jest drapieżny wszechświat, w którym inteligencja i świadomość są produktami pojedynku życia i śmierci. Uważał się za nawigatora nieskończoności i mówił, ze aby prowadzić innych w nieznane, jak to robią szamani, trzeba mieć w sobie nieograniczony pragmatyzm, nieskończona trzeźwość i żelazna odwagę (dosł. jaja ze stali ). Biorąc pod uwagę to wszystko, don Juan wierzył, że duchowość jest po prostu opisem czegoś niemożliwego do osiągnięcia w granicach modelu świata naszego życia codziennego, i nie jest właściwym sposobem działania.

Pytanie: Wskazał Pan na to, że pańska praca literacka, a także praca Taishy Abelar i Florindy Donner-Grau to rezultat instrukcji don Juana. Jaki jest jej cel ?

Odpowiedź: Cel napisania tych książek dal nam sam don Juan. Założył, że nawet jeśli nie jest się pisarzem, można pisać książki, ale pisanie jest przemienione z działalności literackiej na szamańska. To co decyduje o temacie i rozwoju książki, to nie umyśl pisarza, ale raczej moc, która szamani uważają za podstawę wszechświata, i która nazywają intencja. To ona kieruje twórczością szamana, literacka bądź każda inna. W związku z nauka don Juana, praktykant szamanizmu, ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi osiągalnymi informacjami. Szamani muszą się informować o wszystkim, co pozostaje w związku z ich działalnością. Akt szamanizmu opiera się na całkowitym zaniechaniu chęci kontrolowania drogi, jaka obierze dana informacja. Don Juan zwykł mówić : “Ktoś kto wytwarza idee, które wyrastają z tak wielu informacji nie jest szamanem, jest nią intencja. Szaman jest jedynie nieskazitelnym medium.” Dla don Juana pisanie było szamańskim wyzwaniem, a nie celem literackim.

Pytanie: Jeśli Pan pozwoli, chciałbym przyjąć założenie, ze pańska praca prezentuje koncepcje, które są w bliskiej relacji z naukami filozoficznymi orientalnego świata wschodu, ale jednocześnie przeciwstawiają się temu, co jest powszechnie znane na temat kultury Indian meksykańskich. Jakie są podobieństwa i różnice miedzy jednym a drugim ?

Odpowiedź: Nie mam najmniejszego pojęcia. Nie uczyłem się o żadnym z nich. Moja praca polega na fenomenologicznym raporcie na temat świata, który pokazał mi don Juan Matus. Z punktu widzenia fenomenologii, jako metody naukowej, nie jest możliwe robienie założeń w odniesieniu do badanego zjawiska. Świat don Juana jest tak rozległy, mistyczny i sprzeczny, ze nie jest możliwy do pokazania linearne; najwięcej co można zrobić to spróbować go opisać i samo to jest niesamowitym wysiłkiem.

Pytanie: Zakładając, ze nauki don Juana stały się częścią literatury okultystycznej, jaka jest Pana opinia na temat innych nauk z tej kategorii? Np. filozofii Masonów, Różokrzyżowców czy takich dyscyplin jak Kabała, Tarot, astrologia kiedy porównamy je do filozofii Indian? Czy miął Pan z tym jakiś kontakt ?

Odpowiedź: Jeszcze raz powtarzam, nie mam najmniejszego pojęcia na ten temat. Don Juan pokazał nam sposób prowadzenia w nieznane i to pochłania cały nasz dostępny czas i wysiłek.

Pytanie: Czy niektóre z konceptów Pana pracy, takie jak “punkt połączenia” energetyczne firmamenty podtrzymujące wszechświat, świat nieorganicznych bytów, intencja, sny maja swoje ekwiwalenty w wiedzy zachodu ? Na przykład, są ludzie którzy uważają człowieka widzianego jako święcące jajo za symbol aury.

Odpowiedź: Z tego co wiem, nic z tego, czego nauczał don Juan nie ma podobieństwa w zachodnim świecie. Kiedyś, kiedy don Juan był jeszcze tutaj, spędziłem rok czasu szukając guru, nauczycieli, mędrców aby zagłębić się w to, co robią. Chciałem wiedzieć czy było coś w tym świecie podobnego do tego, co don Juan mówił i robił. Moje poszukiwania były ograniczone i doprowadziły mnie jedynie do spotkań z mistrzami i ich naśladowcami, ale nie spotkałem żadnych podobieństw w nauce.

Pytanie: Jeśli chodzi o Pana prace literacka, pańscy czytelnicy mogą znaleźć różnych Carlosów Castanedów. Najpierw uczeń zachodu trochę niekompetentny, niedowierzający w moc starych Indian jak don Juan i don Genaro ( Nauki don Juana, Odrębna rzeczywistość, Podróż do Ixtlan, Opowieści o mocy, Drugi krąg mocy ). Potem uczeń szamanizmu ( Dar Orla, Wewnętrzny ogień, Potęga milczenia, Sztuka śnienia ). Jeżeli zgadza się Pan z tym założeniem, kiedy i jak przemienił się z jednego w drugie ?

Odpowiedź: Nie uważam się za szamana, nauczyciela, zaawansowanego ucznia szamana. Nie uważam się za antropologa ani naukowca nauk socjalnych Zachodniego świata. Moje prace są prezentacjami zjawisk, których nie sposób dostrzec w warunkach liniowej wiedzy Zachodniego świata. Nie mógłbym wyjaśnić, o czym mówił don Juan w terminologii: przyczyna i skutek. Nie było szans na przewidzenie tego, co ma powiedzieć lub co się stanie. W tych warunkach przejście z jednego stanu do drugiego jest subiektywne. Nie jest to coś dobrze znanego, przewidzianego, nie jest to efekt wiedzy.

Pytanie: Wydaje się, ze niektóre epizody w Pana książkach są dość niesamowite, niemożliwe dla Zachodniego umysłu. Jak ktoś kto dopiero zaczyna poznawać te wszystkie odrębne rzeczywistości ma uwierzyć, tak jak Pan zapewnia, że to prawda ?

Odpowiedź: Każdy może się łatwo przekonać o tym, wystarczy wsłuchać się w swoje ciało, a nie w intelekt. Nie można wejść do świata don Juana intelektualnie, jak dyletant szukający szybkiej i przelotnej wiedzy. Nawet w świecie don Juana nie wszystko da się do końca zweryfikować. Jedyne co możemy zrobić to osiągniecie stanu poszerzonej uwagi, która pozwoli nam postrzegać świat wokół w bardziej ogarniający sposób. Innymi słowy, celem szamanizmu don Juana jest przełamanie parametrów historycznych i codziennego postrzegania i zauważanie nieznanego. Dlatego nazywał siebie nawigatorem nieskończoności. Założył, że nieskończoność leży poza parametrami codziennej percepcji. Dążył do tego by je przekroczyć i poświęcił temu swoje życie. Ponieważ był wyjątkowym szamanem, zaszczepił to pragnienie w każdym z nas czworo. Zmusił nas do wyjścia poza intelekt i do urzeczywistnienia koncepcji przełamywania barier historycznej percepcji.

Pytanie: Zakłada Pan, ze główna cecha charakterystyczna istot ludzkich jest to, ze postrzegają energie. Odwołuje się Pan do punktu połączenia jako czegoś koniecznego dla bezpośredniego postrzegania energii. W jaki sposób może to być użyteczne dla człowieka 21-go wieku? Jak osiągniecie tego celu może pomóc w rozwoju duchowym ?

Odpowiedź: Szaman zakłada, ze wszystkie istoty ludzkie potrafią widzieć energie bezpośrednio, taka jaka jest w kosmosie. Wierzą, że punkt połączenia jak go nazywają, to punkt istniejący w kuli całkowitej energii człowieka. Kiedy szaman postrzega człowieka jako energie, widzi święcąca piłkę. W tej piłce można zobaczyć punkt wyjątkowo święcący. Jest on ulokowany na wysokości łopatek, na około długość ramienia za nimi. Szamani wierzą, ze percepcja jest nagromadzona w tym punkcie, energia płynąca we wszechświecie jest przemieniona w dane zmysłowe, które są potem interpretowane, dając w rezultacie świat codziennego życia. Szamani zakładają, ze jesteśmy uczeni interpretować i dlatego jesteśmy nauczeni postrzegać. Wiedza praktyczna płynąca z postrzegania energii bezpośrednio jest taka sama dla człowieka 21 wieku jak i człowieka z 1-go wieku. Pozwala mu na poszerzenie granic percepcji i wykorzystanie tak wzmożonych umiejętności w jego rzeczywistym świecie. Don Juan mówił, że zobaczenie piękna porządku i chaosu we wszechświecie byłoby czymś wyjątkowym.

Pytanie: Zaprezentował Pan ostatnio dyscyplinę nazwana Tensegrity. Czy mógłby Pan wyjaśnić na czym ona polega i jakie korzyści płyną z jej uprawiania.

Odpowiedź: Szamani starożytnego Meksyku odkryli pewne ruchy ciała, które przynoszą zarówno ciału jak i umysłowi taka dzielność, ze zdecydowali się nazwać je magicznymi krokami. Don Juan mówił nam, iż dzięki nim szamani osiągali wyższy poziom świadomości, który pozwalał im dokonywać nieopisywalnych wyczynów. Przez pokolenia magiczne kroki były przekazywane tylko praktykującym szamanizm. Ruchy te otoczone były całkowita tajemnica i skomplikowanymi rytuałami. W taki sam sposób nauczał ich don Juan. Naszym zadaniem było tak poszerzyć te naukę żeby była dostępna dla każdego, kto chce się uczyć. Nazwaliśmy je Tensegrity i przetworzyliśmy je ze specjalnych ruchów przeznaczonych tylko dla uczniów w generalne ruchy osiągalne dla każdego. Praktykowanie ich, indywidualnie lub w grupach, zapewnia zdrowie, witalność, młodość i dobre samopoczucie. Don Juan mówił, że praktykowanie magicznych kroków pomaga zgromadzić się energii potrzebnej do poszerzenia świadomości i przełamania barier percepcji.

Pytanie: Oprócz Pana trzech kompanów, ludzie którzy uczęszczają na Pana seminaria, spotkali jeszcze inne osoby takie jak Chacmools, Energy Trakers, Elements, Blue Scout … Kim oni są? Czy jest to cześć nowego pokolenia jasnowidzów prowadzonych przez Pana? W takim wypadku, jak można dołączyć do tej grupy uczniów ?

Odpowiedź: Każda z tych osób to ludzie oznaczeni przez don Juana Matusa, jako zarządzającego swoimi następcami, i zostaliśmy poproszeni aby na nich zaczekać. Don Juan przewidział nadejście każdego z nich, jako integrująca cześć ogólnej wizji. Linia don Juana nie może być kontynuowana ze względu na konfiguracje energii jego czterech studentów, ich misja była przemiana unieśmiertelnionej linii szamanów w zamkniecie jej, jeśli to możliwe, złotym kluczem. Nie jesteśmy w stanie zmienić tych instrukcji. Nie możemy nawet przyjmować ani uczyć nowych uczniów. Jedyne co możemy robić to przyzwolić na zamierzenie intencji. Fakt, ze magiczne kroki, które były zazdrośnie strzeżone przez cale pokolenia, teraz są nauczane jest dowodem na to, że teraz każdy może już, w pośredni sposób, stać się częścią nowej wizji poprzez praktykowanie Tensegrity i podążanie za naukami.

Pytanie: Podróżując w nieskończoności, upowszechnił pan pojecie “nawigacji” w celu wyjaśnienia tego, co robią czarownicy. Czy zamierza Pan wkrótce podnieść żagiel i rozpocząć ostateczną podróż ? Czy linia Tolteckich wojowników, znawców wiedzy, kończy się razem z Panem ?

Odpowiedź: Tak jest w istocie, linia don Juana kończy się na nas.

Pytanie: Oto pytanie, które sam sobie zadaje. Czy ścieżka wojowników zakłada, jak inne dyscypliny, prace duchowa dla par ?

Odpowiedź: Ścieżka wojowników zawiera wszystko dla wszystkich. Możliwe są rodziny wojowników. Trudność polega na okropnym fakcie, ze relacje indywidualne oparte są na emocjach i w momencie kiedy uczeń naprawdę zaczyna praktykować, to czego się nauczył, związek rozpada się. W codziennym świecie, emocjonalne inwestycje nie są poddawane badaniom, i żyjemy przez cały czas oczekując, ze zostaną odwzajemnione. Don Juan mówił, ze byłem śmiertelnie trudnym studentem, i ze mój sposób Życia i odczuwania można streścić: daje tylko tyle ile dają mi inni.

Pytanie: Jakie aspiracje powinien mieć ktoś kto chce pracować duchowo w zgodzie z wiedza szerzona w Pana książkach? Co Pan rekomenduje tym, którzy chcą sami praktykować nauki don Juana ?

Odpowiedź: Nie można ograniczać tego, co można osiągnąć indywidualnie, jeżeli intencja jest nieskazitelna. Nauki don Juana nie są duchowe. Powtarzam to, bo pytanie wraca na powierzchnie znowu i znowu. Idea duchowości nie zgadza się z żelazna dyscyplina, jaka charakteryzuje wojownika. Najważniejsza rzeczą dla szamana jest pragmatyzm. Kiedy go spotkałem wierzyłem, ze jestem praktycznym człowiekiem, naukowcem obiektywnym i pragmatycznym. Don Juan zniszczył to przekonanie i sprawił, ze zobaczyłem, iż jako prawdziwy człowiek zachodu nie jestem ani praktyczny ani uduchowiony. Zrozumiałem, ze tylko powtarzam słowo duchowość jako kontrast dla codziennego życia. Chciałem uciec od codzienności i pragnąłem osiągnąć to, co nazywałem uduchowieniem Don Juan zmusił mnie do zdefiniowania tego pojęcia. Zorientowałem się, ze nie mam pojęcia, o czym mowie. To może brzmieć zarozumiale, ale nie ma innego sposobu, żeby to wyjaśnić. Szaman chce poszerzyć świadomość, co oznacza bycie zdolnym do postrzegania wszystkimi możliwymi sposobami, to jest ogromny i niezłomny cel, który nie może zostać zastąpiony duchowością w rozumieniu zachodu.

Pytanie: Czy chciałby Pan wyjaśnić coś mieszkańcom Południowej Ameryki, głównie mieszkańcom Chile? Czy chciałby Pan powiedzieć coś jeszcze poza odpowiedziami na te pytania ?

Odpowiedź: Nie mam nic do dodania. Wszystkie istoty ludzkie są na tym samym poziomie. Na początku mojej praktyki u don Juana Matusa próbował on sprawić abym zrozumiał, że jesteśmy wszyscy w tej samej sytuacji. Ja jako Amerykanin ( Południowy ) byłem bardzo zaangażowany intelektualnie, w koncept reformy socjalnej. Zadąłem mu kiedyś pytanie: Jak możesz pozostać niewzruszony mimo okropnej sytuacji, w jakiej znajdują się twoi pobratymcy, Indianie Yaqui z Sonory ? Wiedziałem, ze Indianie ci cierpią na gruźlice i nie mogą być leczeni ze względu na swoja sytuacje ekonomiczna. “Tak, powiedział don Juan To bardzo smutne, ale widzisz, twoja sytuacja jest r ównież bardzo smutna, i jeżeli wierzysz, że jesteś w lepszym położeniu Indianie Yaqui, to mylisz się. Generalnie cala ludzkość pogrążona jest w okropnym chaosie. Nikt nie jest lepszy od nikogo. Wszyscy jesteśmy stworzeniami, które zdążają do śmierci, i dopóki tego nie uznamy nie ma na to leku.” To jeszcze jeden punkt pragmatyzmu szamana: być świadomym tego, że jesteśmy stworzeniami, które umierają. Szamani twierdza, ze kiedy to osiągniemy wszystko osiąga transcendentalny porządek i miarę.

Przekład Agnieszka Jelonek, poprawa merytoryczna Mertzedes.

http://www.laughanworld.net/wywiady/wywiad-z-carlosem-castaneda-dla-magazynu-uno-mismo-1997/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s